Kam bus naudinga Nacionalinė kolektyvinė sutartis: darbuotojams ar Vyriausybei?

Gegužės 12 d. vyko LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR finansų ministerijos ir Lietuvos profesinių sąjungų atstovų pasitarimas dėl planuojamos pasirašyti Nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Ši sutartis turėtų būti reikšmingas ir dirbantiesiems naudingas dokumentas, kuris išsamiau apibrėžtų darbo (tarnybinius) santykius, užtikrintų geresnį atstovavimą darbuotojų interesams, numatytų papildomas socialines garantijas sutartį pasirašiusių nacionalinių profesinių sąjungų nariams.

Sutarties sąlygų įgyvendinimui reikalingos valstybės biudžeto lėšos, tačiau diskusijoje dalyvavęs LR finansų ministerijos atstovas, kalbėdamas apie finansinę reikalo pusę, optimizmu netryško. Pasak jo, iki šių metų liepos mėnesio bus neįmanoma pasakyti, kokia lėšų suma galės būti skirta Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytoms garantijoms dirbantiems asmenims.

Plačiau