LPS „Sandrauga“ sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga

Rugsėjo 1-oji

Mieli pedagogai, garbingoji švietimo bendruomene, moksleiviai bei jų tėveliai,

Mokslas yra mūsų civilizacijos pamatas, kultūros šaltinis ir progreso variklis. Viskas, kas yra žmonijos sukurta – tai nesustojančio žinių perdavimo iš kartos į kartą rezultatas. Pačios svarbiausios šio amžino proceso dedamosios yra žingeidūs mokiniai ir kantrūs, išmintingi bei darbui pasišventę švietėjai.  Mes matome, kaip pedagogų pastangų dėka kasdien kuriama ateitis, todėl šios profesijos atstovai turi būti prisimenami ne tik iškilmingomis progomis, jų veiklą valstybė turi vertinti kasdien, užtikrindama orias darbo sąlygas, o visuomenė – rodydama nuoširdžią pagarbą.

Šiais metais šalį užklupę išbandymai neaplenkė ir švietimo bendruomenės, tačiau ji sugebėjo susitelkti ir įveikti iššūkius. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ tikisi, kad karantino sąlygomis dirbę mokytojai bei dėstytojai sulauks pelnytos padėkos, paskatinimų ir pagalbos ne tik iš valstybės institucijų bet ir iš kiekvieno sąmoningo piliečio.

Pirmąją rudens dieną, žyminčią naujų mokslo metų pradžią, Mokslo ir žinių dieną linkime visiems stiprios sveikatos, gražios šventės, darbingų metų ir lūkesčius pateisinančių rezultatų!