Dėl menko kolektyvinių sutarčių populiarumo Lietuva tapo Europos mažų pajamų lydere

kolektyvines

Statistiniai tyrimai atskleidė glaudų ryšį tarp kolektyvinių derybų ir darbuotojų atlyginimų dydžio: ES šalyse, kuriose kolektyvinės sutartys nėra plačiai taikomos, užmokestis už darbą yra menkiausias.

Devyniose iš dešimties ES valstybių narių, kuriose yra mažiausi vidutiniai ir minimalūs atlyginimai, atitinkamai mažai darbuotojų –  nuo 7 iki 30 proc. – naudojasi kolektyvinių sutarčių privalumais – papildomomis profesinių sąjungų iškovotomis socialinėmis garantijomis.

Plačiau