Pasirašyta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

2020-10-09 pasirašyta kolektyvinė sutartis tarp švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Atstovavo, švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, taip pat Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Kindurienė, ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Sigitas Vaitkevičius bei profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis

Šios sutarties pagrindinis tikslas suteikti kiekvienam asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Šia sutartimi siekiama gerinti švietimo ir mokslo kokybę, švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų ekonomines ir socialines sąlygas.

20201009_111203 Naujai sudarytame švietimo mokslo plane siekiama mažinti moksleivių gamtos mokslų ir matematikos neraštingumą, sudaryti darbo grupę iš kompetentingų institucijų atstovų, kuri pateiktų pasiūlymus dėl profesinių pensijų kaupimo, užtikrinančio papildomas pensines garantijas mokytojams ir dėstytojams, galimybių ir įgyvendinimo.  Siekiama būtinai koreguoti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo laiką bei inicijuoti darbo apmokėjimo modelio koncepcijos svarstymą, parengti lėšų, skirtų švietimo įstaigų vadovų profesiniam tobulėjimui ir / ar mokymuisi, jų apskaičiavimo ir skyrimo tvarką. Didinant pedagoginių studijų patrauklumą, padidinti tikslinę paramą (iki 300 Eur) pedagoginių studijų studentams. Profesinių sąjungų nariams sudaryti galimybę dalyvauti profesinių sąjungų rengiamuose seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose suteikiant 3 darbo dienas per metus.

Ši sutartis aktuali visai švietimo sistemai. Ypatingai po visų šalyje nuskambėjusių ir vis dar skambančių streikų, ir žiniasklaidoje viešinamų nepasitenkinimu sistema. Pasak LPS ,,Sandrauga pirmininko  Kęstučio Juknio „Sutartis gal ir neideali, bet gruodžio mėnesį su nauja Vyriausybe atsižvelgiant į ekonomines-finansines prognozes sutartis bus tikslinama. Be abejo, profsąjungų nariams ( pasirašiusiųjų organizacijų) bus suteikiamo trys papildomos atostogų dienos paliekant vidutinį darbo užmokestį, numatytos ir kitos garantijos.“

Šio progreso švietimo sistema jau laukė ilgą laiką. Nors ši sutartis ir nepadarys sistemos visapusiškai patenkinančios visuomenės interesus, tačiau tai yra didelis ‚žingsnis‘ į priekį, siekiant išvengti ginčų ir švietimo sistemos darbuotojų interesų gynimo.