Kodėl atsiranda kliūčių siekiant mažinti „šešėlį“ Lietuvoje?

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ jau ilgus metus susiduria darbo ginčų bylomis dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Pagrindinis šių bylų baigties aspektas yra darbuotojo parašo tikrumas ant kasos išlaidų orderio, kurį liepė pasirašyti vadovas. Darbdavys teigia – sumokėjau, darbuotojas – negavau atlyginimo arba dienpinigių. Dažniausiai tokie ginčai baigiasi darbuotojo nenaudai, nes išmokėjimo grynais pinigais fakto nebuvimo, beveik neįmanoma įrodyti.

Dėl teisinių žinių trūkumo, taip pat veikiant darbdavio spaudimui ar kitoms aplinkybėms, darbuotojai, o ypač tie kurių pajamos per mėnesį yra kintančios (jas sudaro darbo užmokestis, dienimg635777_0pinigiai ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos) patiki įvairiausiomis įmonės vadovų sukurtomis istorijomis, kad žmogus pasirašytų orderį. Dažnu atveju, ypač tolimųjų reisų vairuotojai nėra pasiskaičiavę kiek turi gauti pinigų, todėl kai kurie darbdaviai tuo naudojasi vis kažkiek neprimokėdami.

Šios istorijos ir pavyzdžiai yra neišsemiami, todėl Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos Respublikos Trišalei Tarybai pristatė parengtą įstatymo projektą, dėl LR DK 146 straipsnio papildymo 3 dalimi. Šiuo projektu siekiama aiškumo ir skaidrumo kalbant apie darbo užmokesčio, dienpinigių ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimą, todėl siūlome reglamentuoti ir atsiskaitymo už darbą būdą, t.y. mokėti pavedimu į darbuotojo nurodytą sąskaitą.

Šio projekto įteisinimas, padėtų ne tik greitai išspręsti kilusius ginčus dėl išmokų tarp darbdavio ir darbuotojo, tačiau sumažintų šešėlinę ekonomiką šalyje. Šiuo metu cirkuliuojančių „juodų“ pinigų rinkoje sumažinimas, papildytų šalies biudžetą, pagerintų kaip teisinės valstybės įvaizdį tarptautiniu mastu.

LPS „Sandrauga“ šį klausimą jau kelią nuo neatmenamų laikų, tačiau suinteresuotų asmenų ir institucijų, organizuotas pasipriešinimas skaidrumui toks didelis, kad be aukščiausių valstybės vadovų įsikišimo, be politinės valios Seime, vargu ar bus išspręstas.

Trišalė Taryba išanalizavusi LPS „Sandrauga“ pateiktą projektą, nusprendė į sekantį posėdį pasikviesit banko atstovus, ekspertus ir svarstymą pratęsti vasario mėnesį.

Aut: LPS „Sandrauga“ teisininkė Ieva Dambrauskaitė