Jauno žmogaus mintys apie profsąjungas

Kiekvieną dieną LPS „Sandrauga“ gauna laiškų, iš mūsų veikla besidominčių žmonių. Vieną iš jų, su autoriaus sutikimu, nusprendėme atskleisti ir tuo pačiu pasidalinti, kaip jaunas žmogus supranta profsąjungos misiją.

„ Kas yra profesinė sąjunga? Dirbančių ar turinčių profesiją asmenų susivienijimas jų darbinėms, profesinėms teisėms bei interesams ginti, siekti savo narių visapusiškos gerovės. Tai efektyviausias ir laiko patikrintas darbuotojų interesų gynimo instrumentas.

Profsąjungų šalininkai teigia, jog profsąjungų judėjimas daugelyje šalių panaikino samdomą vaikų darbą, pasirūpino darbų sauga, sutrumpino darbo dieną ir padidino tiek profsąjungoms priklausančių, tiek ir joms nepriklausančių darbuotojų atlyginimus.

Pagrindiniai profsąjungų tikslai:

  • Apsaugoti darbuotojus priklausančius profsąjungai;
  • Pagerinti darbuotojų darbo sąlygas;
  • Siekti geresnių darbo bei socialinių sąlygų;
  • Spręsti individualius ir kolektyvinius darbo ginčus;
  • Remti nukentėjusius darbo rinkoje;
  • Formuoti bendrą darbuotojų požiūrį į visuomenės problemas.

Darbuotojai, norintys tapti profesinės sąjungos nariais, gali tai padaryti raštu pateikę prašymą tapti profesinės sąjungos nariu ir įsipareigojimą mokėti nario mokestį. Narystė profesinėje sąjungoje pasibaigia taip pat pateikus prašymą išstoti iš organizacijos ir informuojant darbovietės buhalteriją, kad nebeišskaičiuoti nario mokesčio. Profesinės sąjungos nariais gali būti įvairių profesijų ar amžiaus atstovai, tačiau negali būti darbdavys arba jam atstovaujantys asmenys.

stock-vector-funny-vector-illustration-of-young-man-an-applicant-feel-nervous-and-himself-very-small-size-786421285Jauni žmonės, kurie tik pradeda ieškotis darbo, dauguma jų neturi nusistatę lūkesčių, ko tikisi iš darbdavio ir naujų pareigų. Todėl susidūrus su tam tikrais sunkumais, jie nežino ką daryti ir kur kreiptis pagalbos, sulaukti naudingos informacijos. Ne visi darbdaviai yra suinteresuoti savo darbuotojų gerovei o labiau siekia naudos sau, todėl naudojasi jaunais darbuotojais užkraudami didelius darbo krūvius ir vesdami dirbti ilgas darbo valandas. Profsąjungos yra kaip tik tas sprendimo būdas, kuris padės jiems tokias problemas išspręsti ir suteiks reikiamą pagalbą. Priklausant profsąjungai, visi darbuotojai, tiek jauni, tiek vyresni, gali jaustis saugūs ir užtikrinti, kad jų teisės bei interesai bus apginti ir išsaugoti, bei drąsiai galės eiti karjeros laiptais.“

Ar įmanoma nuspėti kuo šis žmogus užsiima gyvenime?

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ specialistai pabrėžia, kad mūsų nacionaliniu lygmeniu veikianti profsąjunga, vienintelė Lietuvoje turi konfidencialios narystės teisę. Tai reiškia, kad darbdaviam, narystė profsąjungoje yra nežinoma ir darbdavys negali kontroliuoti darbuotojo profsąjunginės veiklos.

 

Paruošė : LPS „Sandrauga“ teisininkė Ieva Dambrauskaitė