Mieli žmonės,

Sveikinu visus žmones  Nepriklausomybės dienos proga. Tikiuosi, kad ne išpūstos valdžios veikėjų kalbos ir nuvalkioti posakiai yra būdingi tikriems Lietuvos patriotams. Minėdami šią istoriškai svarbią datą mes jau išmokome džiaugtis Laisve. Bet kada mes išmoksime kartu kovoti, priešintis blogiui, kuris įvairiausiomis formomis stumia žmones į skurdą ir neviltį ? 

 Patriotas turi visada būti pasiruošęs ginti savo šalį nuo vyriausybės ( Edvardas Abėjus)

Stiprios sveikatos Jums ir jūsų šeimų nariams, vidinės stiprybės ir solidarumo rūpinantis mūsų visuomenės gerove. Su Vasario 16-aja.

Nuoširdžiai Jūsų, Kęstutis Juknis

Lietuvos profesinių sąjungų federacijos,, Sandrauga” pirmininkasgėlės3