LPS „Sandrauga“ ir Lietuvos Mokytojų sąjundžio Kreipimasis dėl situacijos švietimo sistemoje

2018-12-03

KREIPIMASIS

Pastarosiomis dienomis, ypač socialiniuose tinkluose, dėl mokytojų streiko atskiri asmenys ir kai kurie žiniasklaidos „meistrai“ stengiasi sukompromituoti, pažeminti 95–98% Lietuvos pedagogų, kurie pritaria iškeltiems reikalavimams, tačiau nestreikuoja.FB_IMG_1543868847684


LPS „Sandrauga“ įvykdžiusi tikslią savo organizacijų apklausą pareiškia, kad nėra sudariusi jokių slaptų susitarimų su Vyriausybe, politinėmis partijomis ir nėra kolaboravusi su užsienio žvalgybomis arba priešingomis jėgomis. Atmetame bet kokius kaltinimus šia tema.

LPS  „Sandrauga“ ir toliau palaiko savo iškeltus siūlymus:

  • atstatyti ikikrizinį švietimo darbuotojų darbo užmokestį, atsižvelgiant į nuoseklų MMA didėjimą, infliaciją, BVP augimą;
  • etatą turi sudaryti 36 savaitinės valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 valandų turi sudaryti kontaktinės valandos;
  • mažinti vaikų skaičių klasėse: bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse – iki 20, 5-12 klasėse – iki 26 mokinių.

Kiti reikalavimai buvo patenkinti, bet nepasirašyti, 2018 m. lapkričio 29 d. su Švietimo ir mokslo ministerija.

Esame įsitikinę, kad iki šiol buvusios Vyriausybės ir politikai vengia sąžiningo ir konstruktyvaus dialogo, nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų ir dėl susidariusios situacijos turi prisiimti visą atsakomybę.

Pirmieji žingsniai turi būti įgyvendinti jau nuo 2019 m. sausio 1 d. skiriant ne mažiau kaip 130 mln. papildomų lėšų pareiginės algos didinimui.

Nedelsiant turi būti pradėtas vykdyti įsipareigojimas ikimokyklinio ugdymo pedagogams bei jų atlyginimas iki 2020 m. turi būti sulygintas su bendrojo ugdymo pedagogų atlyginimu.

Reikalaujame, kad būtų vykdomas Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje sulygtas 6%  nuo BVP dydžio didėjimas.

Nesutarus dėl visų iškeltų reikalavimų ar vengiant konstruktyvumo ir aiškaus sutarimo, dar šią savaitę LPS „Sandrauga“ komitetas duos sutikimą savo organizacijoms visoje vidurio Lietuvoje skelbti streiką ir vieningai kovoti dėl iškeltų reikalavimų.

Tikimės, kad atsakingi Vyriausybės ir politikų sprendimai priims vieningą sutarimą su profesinėmis sąjungomis dėl iškeltų reikalavimų, kuris padės išvengti vieningo nacionalinio mokytojų streiko su neprognozuojamomis pasekmėmis.

FB_IMG_1543868851448

LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis

ir

Mokytojų sąjudis Rūta Andriuškevičienė