Tarnybos arba darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu. Konsultacija – nepakenks.

561A346 (2)

Kaip jau esame ne kartą informavę, ,,Sandrauga“ teisininkai ne tik dalyvauja darbo ginčų, teismų  procesuose, bet ir nuolat konsultuoja narius dėl įvairiausių situacijų. Paskutinį pusmetį iškilo keletas situacijų  dėl darbo santykių ( tarnybos) nutraukimo šalių sutarimu. Šį  darbo sutarties nutraukimo būdą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 54 straipsnis, o  valstybės tarnautojo atleidimą iš pareigų  šalių susitarimu aptariamas Valstybės Tarnybos įstatymo 51 str.18 punktas.

Teisininkai laiko , kad toks darbo sutarties nutraukimas ir  šalių susitarimas, išreiškiantis tikrąją šalių valią, geriausiai atitinka sutartinį darbo santykių pobūdį. Tačiau turime ne vieną atvejį, kai formuluotė darbo sutarties nutraukimas šalių  susitarimu arba  valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų (VTĮ-51 str.18 p.) yra tik  ,,darbdavio manevras“, ,,priedanga“ ignoruojant tikrąją darbuotojo valią.

Teismų praktikoje išaiškinta, kad darbo sutarties nutraukimas šiuo pagrindu galimas, kai šalių susitarime dėl darbo sutarties ( tarnybos ) nutraukimo yra išreikšta tikroji suderinta šalių valia.  Esant ginčui  nustatoma ar susitarime dėl darbo sutarties nutraukimo yra išreikšta tikroji suderinta šalių valia, atsižvelgiama į bylos duomenis apie minimos valios susiformavimą ir tam įtakos turėjusias aplinkybes, valios išraišką rašytiniame pasiūlyme ir susitarime, darbuotojo supratimą apie būsimas pasekmes bei kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Svarbi aplinkybė yra ir darbuotojo valios susiformavimo laikas, kai darbuotojas teigia, jog po pasiūlymo turėjo nepakankamai laiko, kad susiformuotų tikroji jo valia pabaigti darbo santykius. Pavyzdžiui, kai darbuotojas gauna pasiūlymą ir sutikimą išreiškia nedelsiant tą pačią dieną kyla didelė rizika dėl tikrosios darbuotojo valios aiškinimo.

Po pasiūlyme nutraukti darbo sutartį pateikimo surašomas atskiras susitarimas arba raštu pateikiamas pasiūlymą gavusios šalies sutikimas su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį ( tarnautojo atleidimo iš pareigų).

Atsižvelgiant į nuolat kintančias situacijas, sąlygas, darbuotojų teisines žinias- konsultacijos sudarant, keičiant ar nutraukiant darbo sutartis ( tarnybinius santykius) su profesinės  sąjungos specialistais visada pravers. Linkime iškilusius klausimus spręsti laiku.

Kęstutis Juknis