AR GALĖTŲ SUSTIPRĖTI TEISINGUMAS LIETUVOS ŠVIETIME?

11111

Artėjant mokslo metų pradžiai Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMM) rengia konferencijas, susitikimus su švietimo bendruomene, profesinėmis sąjungomis, politikais, prezidentūros atstovais. Konferenciją atidarė ir joje pasisakė Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministras Gintautas Jakštas.

Šiandien konferencijoje ,,Švietimas šalyje ir regionuose. Švietimo teisingumas“ dalyvavo ir Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ atstovai.

„Konferencijos tema pasirinkta pavėluotai, bet gerai tai, kad prisimenama ….teisingumo sąvoka,“ – sakė Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis. Teisingumas yra pamatinė vertybė, kriterijus, be kurio sunkiai tikėtinas įstatymų laikymasis, bet kurios demokratijos vystymasis arba gero darymas kitiems.

Praeitų ir šių metų įvykių kontekste, bet kurio žmogaus paklauskime paprasto klausimo – ar dabar daugiau teisingumo Lietuvoje?

,,Sandrauga“ jau trisdešimt metų nuolat kovoja dėl teisingumo atstatymo savo nariams ir pasiekia, kad būtų sumokėtos kompensacijos, kad vadovų įsakymai būtų paskelbti neteisėtais, priteistos neturtinės žalos ir t.t. Baigėsi Riešės gimnazijos skandalinga istorija, kur vadovės įsakymas teismo buvo pripažintas neteisėtu, o padaryta žala valstybės biudžetui steigėjo niekaip neįvertinta. Netrukus prasidės teismo procesas su Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija ir jos direktore, kur įrodysime, kad vadovė negali būti tapatinama su valdove.

Mūsų valstybinės institucijos dar labai silpnos, o politikai atitolę nuo atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo.

Viešojo sektoriaus vadovų ir už jų užsimaskavusių valdininkų savivalė arba padaryta žala kol kas vertinama labai minimaliai. Visi kaip susitarę aiškina profsąjungoms, kaip reikia kreiptis į teismą, represines struktūras, kaip reikia kovoti ir prievartiniu būdu įvesti teisingumą.

Tačiau juk yra kiti keliai siekiant teisingumo ir gyvenimo kokybės. Vieni iš jų: švietimo, moralinių, religinių vertybių ir gėrių išsaugojimas ir puoselėjimas. Teisingumo samprata išlieka ta pati, tačiau mes tapome labiau individualistais, nebepasitikime visuomenės autoritetais, pradedame menkinti profsąjungų reikšmę, įtaką ir tada belieka vienas kelias – teismas. Tada panyrame į teismo procesą ir laukiame nesulaukiame stebuklo.

Kad keistųsi situacija reikia labai nedaug. Bendruomenės, profsąjungos, viešasis interesas, politikų kontrolė, kritinis mąstymas ir tikėjimas, kad už visuomenės gėrius vertybes kovoti reikia jungiantis ir dirbant kartu…

Visos valdžios, visi seimų daugumos per visą nepriklausomybės laikotarpį silpnino profsąjungas Lietuvoje.

Šiandien ,,Sandrauga“ atstovai paklausys pasakojimo, kaip reikia gerinti teisingumą Lietuvos švietime….

 

 

Rūta Gelžinė