KITĄMET MOKYTOJŲ ATLYGINIMUS SIŪLOMA DIDINTI 20,5 PROC.

5275_67fba34f6919ed6479ba83b2a9691b32

Vakar Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas susitiko su švietimo profesinėmis sąjungomis (jų išviso yra tik penkios) ir aptarė bendrus keliamus reikalavimus bei realias galimybes jas įgyvendinti. Ministerija siūlo mokytojų atlyginimus kitais metais didinti 20,5 proc. Tai netinka paprieštaravo Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas.

Visos profesinės sąjungos yra pateikusios savo reikalavimus dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, klasių ir mokytojų darbo krūvio mažinimo. Profesinė sąjunga „Sandrauga“ be kita ko siekia atstatyti ir profesinių sąjungų teisės atstovaujant švietimo darbuotojus.

Didės ir mokytojų, ir dėstytojų bei mokslininkų darbo užmokestis

Kaip numatyta ir partijų susitarime, augtų mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis, kad 2024 m. pabaigoje sudarytų …150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Mokytojų VDU sieks 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Nuo kitų mokslo metų būtų įtvirtinta teisė mokyklos savininkui (daugeliu atveju –  savivaldybei) nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje mažinti iki 4 mokinių, reguliuojant mokinių srautus tarp mokyklų. Dabar maksimalus mokinių skaičius 5-12 kl. yra 30 mokinių (būtų galima mažinti iki 26), o 1-4 kl. – dabar 24 (būtų galima mažinti iki 22).

Antra, siūloma griežtinti reguliavimą, kad savivaldybės iš ministerijos nebegautų valstybės dotacijų per didelėms klasėms. Bus parengtas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pakeitimas, pagal kurį tais atvejais, kai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuojamos klasės, kuriose mokinių skaičius viršija nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje, būtų įtvirtinta galimybė mažinti savivaldybei skirtas mokymo lėšas. Iki šiol pasitaikydavo, kad savivaldybės, gaudamos lėšas dviem klasėms po 16 vaikų, sujungdavo į vieną 32 vaikų klasę, o sutaupytas lėšas skirdavo kitoms ugdymo reikmėms.

Derybos su profesinėmis sąjungomis bus tęsiamos penktadienį.

 

Remtasi ŠMSM informacija, Rūta Gelžinė