DERĖTIS DARBUOTOJŲ ATSTOVAMS TAPO SUNKIAU

sandraugafoto

Nuo COVID-19 pandemijos sukeltų sukrėtimų darbo grafike iki dažnai nepageidaujamų grįžimo į darbą (RTO) įgaliojimų – buvo daugybė problemų, dėl kurių kilo nesutarimų darbo vietoje.

Tiek darbuotojams, tiek jų vadovams ne taip lengva susidoroti su pastaruosius kelerius metus kylančiomis dažnai labai ginčytinomis socialinėmis ir politinėmis problemomis.

Pasaulinių neramumų laikotarpiu pasaulio arenoje vyksta didžiuliai, nesutarimus keliantys konfliktai, iš kurių du didžiausi – Izraelio ir Hamaso bei Ukrainos karai.

Dabar daugelis svarsto, ar protinga tokiomis temomis kalbėtis su kolegomis darbe arba dalytis nuomonėmis socialinės žiniasklaidos paskyrose.

Kadangi nėra saugaus bendro požiūrio į šios problemos sprendimą, tai reiškia, kad atsakomybė už tai, kaip darbe susigaudyti keblioje situacijoje, dažnai tenka pačiam žmogui.

Europos Sąjungoje Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje teigiama, kad „kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, nesikišant valdžios institucijoms ir nepaisant sienų“.

Tačiau tai nesuteikia žmonėms „carte blanche“ tiesiog sakyti tai, ką jie nori, nes neapykanta motyvuoti nusikaltimai ir kalbos taip pat yra neteisėti pagal ES teisę.

LPS ,,Sandrauga“ pirmininkas yra įsitikinęs, kad net kolegos ir bendradarbiai nebūtinai yra draugai, kuriems simpatizuoja moralinės ir politinės pažiūros. Per eilę metų sveikos kolektyvinės nuostatos, papročiai, geros valios  tautinės  tradicijos tapo  nepagrįstai nuvertintos ,suliberastintos“  ir jas  bandoma numarinti…labai gaila, kad mūsų valdžia tokia minkštakūnė…

Darbuotojai gali  pagalvoti, kad ne jų darbas priversti kolegas matyti dalykus taip, kaip jie juos mato, be to, išreiškiant tvirtas pažiūras kyla rizika, kad darbo vietoje gali atsirasti trintis ir išankstinis nusistatymas, o tai gali turėti neigiamos įtakos karjeros raidai.

Apskritai daugelis žmonių, kai kalbama apie prieštaringus dalykus, pragmatiškai nusprendžia savo nuomonę darbe pasilaikyti sau. Tačiau dažnai pasitaiko žmonių, kuriems darbo aplinka yra vieta, kur galima atvirai reikšti skirtingas politines nuomones.

Dėl to taip pat gali būti sunku derėtis, kad darbuotojai yra laimingesni dirbdami įmonėse, kurių vertybės sutampa su jų pačių vertybėmis. Ypač jaunesnės kartos darbuotojai tai supranta geriau nei vyresnio amžiaus darbuotojai.

Norint sušvelninti opią nuomonių susikirtimo darbo vietoje problemą, vienas iš naudingiausių dalykų, kuriuos darbuotojai gali padaryti, vieninga nuomonė – koordinavimas bendrų veiksmų ir susitarimas tarp pačių darbuotojų, o paskui bendros nuomonės formavimo kartu  su darbdaviu.

 

Pagal užsienio spaudą parengė Rūta Gelžinė