Policijos pareigūnui panaikinta tarnybinė nuobauda

2015-11-17

Klaipėdos apygardos administracinis teismas panaikino tarnybinę nuobaudą dar vienam policijos pareigūnui. Jį atstovavusios Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkai atkreipia dėmesį, kad jiems yra tekę užstoti už absurdiškiausius  „pažeidimus“ mėgintus nubausti pareigūnus, ši byla ypatingai stebina, mat šįkart teko ginti policininką už tai, kad… jis tinkamai atliko pareigą.

Praėjusią savaitę priimtas teismo sprendimas panaikinti tarnybinę nuobaudą policijos pareigūnui (pavadinkime jį Donatu), kaltintam atsikalbinėjimu ir pareigų neatlikimu. Tačiau tiriant situacijos aplinkybes paaiškėjo, kad iš tiesų viskas vyko priešingai!

Kaip pasakoja pareigūną atstovavęs LPS „Sandrauga“ teisininkas, įsakyme, kuriuo skirta -dabar jau panaikintoji- nuobauda, nurodomi net du epizodai, kurių metu pareigūnas neva netinkamai atliko pareigas.

Pirmasis epizodas susijęs su Donato atsisakymu vykti į skubos nereikalaujantį iškvietimą, nes tuo metu vykdė pareigą ir rašė protokolą kitoje įvykio vietoje.

Būtų naivu reikalauti žmogaus būti dvejose vietose vienu metu ar tikėtis, kad jis skubiai klonuosis – tarnybinio patikrinimo metu vis tik buvo susiprasta. Nepaisant to, ši situacija vis vien buvo aptarta teismo posėdžio metu, tikintis neigiamai charakterizuoti pareigūną.

Tuo tarpu antrasis, tą pačią dieną įvykęs epizodas, už kurį ir buvo Donatui paskirta tarnybinė nuobauda, yra dar įdomesnis. Šįkart nemalonę jis užsitraukė už „nemandagų“ bendravimą racija su neprisistačiusiu asmeniu, bei už tai, kad atvykęs į įvykio vietą nenubaudė pažeidimo nepadariusių asmenų.

Kad bausti įvykio vietoje sutiktų piliečių jis neturėjo teisės, įrodo ir tą patį iškvietimą tyrusių kolegų išvada. O štai nagrinėjant „nemandagų“ bendravimą radijo ryšio priemonėmis paaiškėjo, kad nemandagiai bendravo ne Donatas, o būtent į pokalbį tarp jo ir budėtojo įsiterpęs, bet neprisistatęs viršininkas.

Nors šįkart LPS „Sandrauga“ teisininkams pavyko apginti pareigūną, tačiau tokios  absurdiškos bylos atskleidžia ir kur kas skaudesnę kai kurių policijos komisariatų realybę, kurioje didžiuliais darbo krūviais, reikalavimais ir biurokratine našta apkrauti pareigūnai yra nuolatos priversti spręsti dilemą: tinkamai apiforminti įvykį, ar skubėti į naują iškvietimą. O net ir priėmusieji tinkamą sprendimą, vis vien gali susilaukti kritikos ar net tarnybinių nuobaudų „iš oro“.

***
Pažymime, kad nors aprašoma byla yra laimėta pirmosios instancijos teisme, teismo sprendimas dar gali būti apskųstas.

Parengė Rūta Geležinė, LPS „Sandrauga“ inf.
Nuotr.: Valstspolicija / Foter.com / CC BY-NC-ND