Ką reikėtų žinoti stojant į profesinę sąjungą

foto2

Didžiuliame informacijos sraute, nuolat besikeičiančiuose įvykiuose svarbiausi žmogui klausimai išlieka sveikata, saugumas, darbas ir socialiniai klausimai. Daugeliui žmonių darbas yra  vienintelis pragyvenimo šaltinis – vertybė, kurią būtina saugoti.

Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje dirbančiųjų interesus atstovauja, gina tik profesinės sąjungos. Atstovauja ir gina  ne darbo tarybos, ne koks tai vienas asmuo ar patikėtinis, bet savo tiesiogines funkcijas atliekanti profsąjunga. Įvairiausi filosofiniai išvedžiojimai, neva tai ,,aš moku pats apsiginti“  arba ,,turiu pažįstamų politikų seime“ arba ,,nesu konfliktiškas  todėl man viskas gerai“  ir kita demonstruoja mūsų siaurą supratimą apie pagrindinį darbuotojų atstovą profesinę sąjungą. Tokiam žmonių  požiūriui, įtakos turi ir kai kurių profsąjungų  vadovų paviršutinė reklama, siekiant išlaikyti esamą padėtį.

Plačiau

Būkime atidūs dėl darbo laiko apskaitos

GER_0908_

Pastaruoju metu mūsų nariams iškyla daug klausimų dėl darbo laiko apskaitos, apmokėjimo ir viršvalandžių taikymo.

Kaip prisimename ,,Sandrauga‘‘ jau 2016 metais prie vyriausybės rūmų protestavo prieš abstraktaus, liberalaus darbo kodekso įteisinimo. Tada socialdemokratai ir valstiečiai – žalieji seime priėmė dabar veikiantį darbo kodeksą, kuris atskirais momentais akivaizdžiai prieštarauja ne tik teisingumo , bet ir sąžiningumo principams.

Kaip ir buvęs darbo kodeksas (DK), taip ir šiuo metu veikiantis nustato darbuotojo darbo laiko normą, kuri yra 40 valandų per savaitę. Priminsiu, kad 8 valandų darbo dienos norma tarptautiniu mastu yra kaip esminis rodiklis Europos šalyse. Ją pažeidus drastiškai padidėja nelaimingų atsitikimų skaičius darbe,  ryškiai nukenčia darbuotojo sveikata, akivaizdžiai pakenkiama darbuotojo šeiminiams santykiams (DK- 28 straipsnis).

Viršvalandžiai, kaip paprastai dirbami darbdavio pavedimu, esant išimtiniams, staiga atsiradusiems atvejams. Nors ir reikalingas darbuotojo sutikimas dirbti viršvalandinį darbą, tačiau darbo kodeksas numato atvejus, kai tokio sutikimo nereikia ir tų išimčių darbdaviui pilnai užtenka, kad jam nereikėtų prašyti darbuotojo dirbti viršvalandžius. Verta prisiminti, kad viršvalandžiai turėtų būti apmokami ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžiu arba darbuotojo prašymu gali būti kompensuojami viršvalandinio darbo laiką padaugintą iš atitinkamo dydžio (pvz. pusantro), ir pridedant prie atostogų laiko.

Bet labai dažnai, kad nereikėtų kas mėnesį mokėti viršvalandžių darbdavys savo įsakymu įveda suminę darbo laiko apskaitą, pagal kurią darbuotojas yra tiesiog apvagiamas. Pavyzdys labai paprastas. Jūs per darbo mėnesį dirbote 20 valandų viršvalandžių ir už juos Jums nebus sumokėta, nes darbdavys naudosis apskaitiniu 3 mėnesiu laikotarpiu. Suėjus šiam laikotarpiui darbdavys įvertina ar darbuotojas yra išdirbęs daugiau negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma. Čia ir prasideda įdomybės, nes įvedant suminės darbo laiko apskaitą sudaromi grafikai, kuriuose numatoma  iki 52 valandų darbo laiko norma per kiekvieną 7 dienų laikotarpį. Labai paprasta paskaičiuoti kiek darbo laiko norma padidėja darbuotojui per mėnesį, taikant suminę darbo laiko apskaitą. Ir tik tada, jei darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama , kaip už viršvalandinį darbo laiką. Priminsiu, kad normali darbo laiko norma (be viršvalandžių, papildomo darbo, budėjimo) per mėnesį vidutiniškai yra 168-176 darbo valandos, o esant suminei darbo laiko apskaitai ,,normalus“ darbo laikas vidutiniškai padidėja 30 darbo valandų už kurias darbdavys tikrai nemoka kaip už viršvalandžius.

Šiuo metu net įvairiausios įstaigos tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje, ypatingai regionuose įveda suminę darbo laiko apskaitą ir taip sutaupo pinigų nepriimdami dirbti papildomai darbuotojų, o tiesiog priversdami dirbti žmones pirštu baksnodami į darbo kodeksą.

Ar teisingai įvedinėjama suminė darbo laiko apskaita dažniausiai sprendžia ne darbdavio sudaryta darbo taryba, bet profesinė sąjunga, kuri turi reikalavimo teisę ir gali padėti žmogui darbe išlikti žmogumi.

Nuoširdžiai Jūsų,

LPS „Sandrauga“ Pirmininkas

Kęstutis Juknis

Su kovo 8-ąją mielos Moterys

Kovo_8_diena

Kasmet pasaulis mini Tarptautinę moterų solidarumo dieną. Šios dienos atsiradimas siekia Antikos laikus, kai senovės Graikijoje moterys reikalaudavo ypatingo savo vyrų dėmesio ir netgi karai tą dieną turėdavo būti nutraukti, kad kariai galėtų būti su savo moterimis.

Tarptautinė moters diena pirmą kartą pradėta minėti 1911 metų kovo 8 d. Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Švedijoje.

Mielos moterys,

Jūs gražios kaip Deivės, Jūs lepios kaip gėlės Jums reikia daug meilės ir daug šilumos…

Šią dieną Jums žydi pavasario gėlės. Daug džiaugsmo ir Meilės visoms visada…

Su kovo 8-ąją mielos Moterys

Nuoširdžiai Jūsų LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis

Mieli „Sandraugiečiai“ esami ir buvę mūsų bendražygiai,

 kestutis-juknys-83882429

Mieli „Sandraugiečiai“ esami ir buvę mūsų bendražygiai,

Jau daugiau kai 25-eri metai keliaujame kartu. Daug kartų sprendėme įvairius klausimus-protestavome, streikavome, tiek darbovietėse, savivaldybėse, derėjomės seimo ir vyriausybės kabinetuose. Mes kartu su Jumis pasiekėme, kad LPS „Sandrauga“ pavadinimą žino ne tik darbdaviai, politikai, bet ir didžioji dauguma dirbančiųjų. Tačiau laikai keičiasi ir mes privalome stiprėti, kad žmonių balsas, Jų lūkesčiai būtų išgirsti aukščiausiose valstybinėse institucijose. Be Jūsų palaikymo tai padaryti sunku, o dabar yra tam tinkamiausias laikas. Todėl kviečiu visus kovo 5 dieną dalyvauti savivaldos rinkimuose. Būsime dėkingi jeigu palaikysite ir balsuosite už mūsų koalicijos sąrašo Nr. 4 ir reitinguosite už šiuos mūsų sąjungos narius sąraše, o būtent: Nr.5 – Kęstutį Juknį; Nr. 11 – Jurgitą Barkauskaitę; Nr. 13 – Tomą Černių; Nr. 25 – Aldoną Lukoševičienę ir Nr. 80 – Vilmą Eizentienę. Esame įsitikinę, kad jeigu pavyktų nors vienam ar dviem žmonėms turėti mandatą, mūsų galios ženkliai ir vienareikšmiškai būtų didesnės. Mes privalome būti stiprūs. Prašome Jūsų palaikymo.

                                    Nuoširdžiai Jūsų

                                            LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis 

 

Kęstutis             Jurgita               Tomas                  Aldona                      Vilmą

Juknis            Barkauskaitė        Černius            Lukoševičienė              Eizentienė

Kandidato      Kandidato                Kandidato            Kandidato                    Kandidato

sąrašo Nr.5    sąrašo Nr.11      sąrašo Nr.13            sąrašo Nr.25             sąrašo Nr.80

BALSUOK KOVO 5 DIENĄ

PIRMUMO BALSAI » 5 11 13 25 80

(Neatlygintina politinė reklama)

Darbo ginčų komisijos jubiliejus

20230224_125816

Šiandien Vilniuje buvo paminėtas darbo ginčų komisijos veiklos dešimties metų jubiliejus, į kurį buvo pakviesti Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovai, kitų profesinių sąjungų nariai, Konstitucinio ir kt. teismų teisėjai, seimo nariai ir kiti aukšti Vyriausybės atstovai. Šventės metu kalbėję  svečiai: Ana Selčinskienė-Socialinio apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė; Irina Janukevičienė- Darbo ginčų komisijos Organizavimo skyriaus vedėja; Daiva Petrylaitė-Konstitucinio teismo teisėja, ir kiti garbūs svečiai, daug šiltų padėkos žodžių išsakė tiek Valstybinės darbo inspekcijos vadovui Jonui Griciui, tiek pačiai Darbo ginčų institucijai. Norime pasidžiaugti, jog taip pat buvo padėkota ir Lietuvos profesinių sąjungų federacijai „Sandrauga“ dėl ilgamečio bendradarbiavimo, sprendžiant dirbančiųjų darbo, ekonominius ir socialinius klausimus.

Rūta Gelžinė